| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Finally, you can manage your Google Docs, uploads, and email attachments (plus Dropbox and Slack files) in one convenient place. Claim a free account, and in less than 2 minutes, Dokkio (from the makers of PBworks) can automatically organize your content for you.

View
 

texts

Page history last edited by kostas 11 years, 1 month ago

Άσκηση υπαίθριου εμπορίου πλανοδίων ή στάσιμων κινητών καντινών.

Για τη λειτουργία των κινητών καντινών που ασκούν υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο, απαιτείται κατοχή άδειας που προβλέπεται από τη παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Ν. 3377/2005.

Για την λειτουργία των κινητών καντινών σε συγκεκριμένο χώρο, μη σταθερά συνδεμένων με το έδαφος, που ασκούν υπαίθριο στάσιμο εμπόριο, απαιτείται η κατοχή άδειας που προβλέπεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του Ν. 3377/2005.

Για τη λειτουργία κινητής καντίνας, εκτός από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 1, απαιτείται έκθεση της αρμόδιας Τουριστικής Αστυνομίας, ότι το αμάξωμα του αυτοκινήτου πληροί τους όρους της τουριστικής εμφάνισης.

Ο ωφέλιμος χώρος των κινητών καντινών πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5) τετραγωνικά μέτρα και να μην υπερβαίνει τα δέκα (10) τετραγωνικά μέτρα.

Για τη λειτουργία της κινητής καντίνας εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας.

 

ο Χώρος της πόλης: προϊόν αλληλοσυσχετισμών, αλληλεπιδράσεων, αλληλεξάρτησης, χαλαρών ορίων, του απρόσμενου, του τυχαίου, του απρογραμμάτιστου, της έκπληξης, της διαπραγμάτευσης, της σύγκρουσης, της αμφισβήτησης, της συνύπαρξης, της περιπλοκότητας, της πολλαπλότητας, των γεγονότων – συμβάντων, των διαφορετικών τροχιών, της ετερογένειας, φιλοξενίας, εμπλοκής [D. Massey: 2005]

εξασφάλιση πεδίων επαφής, ενεργού εμπλοκής και απρόβλεπτης αλληλεπίδρασης, απροσδόκητων καταστάσεων, αταξίας, αντιπαράθεσης, λειτουργικής εξάρθρωσης, ποικιλίας, εξερεύνησης, άσκοπης περιπλάνησης [R. Sennett: 1970]

 

Παράσιτο: διεγέρτης, παρεμβολέας, υποκλοπέας, παράγοντας προστασίας, αυξάνει την εντροπία (πτώση) του συστήματος, αυξάνει την πολυπλοκότητα, απομυζά, είναι σχεσιακό - συσχετισμένο, έμμεσο, μετατοπισμένο, καταχρηστικό, προκαλεί κρίσεις, -θόρυβο, -αταξία, -ασάφεια, άπειρη πολλαπλότητα, εξαίρεση, οιονεί αντικείμενο – υποκείμενο, ΄΄μαύρο κουτί΄΄, καταλαμβάνει το χώρο, κινητοποιεί- παραλύει [M. Serres: 1980]

 

Μεταπαραγωγή: αναπαράγει δουλειές από το παρελθόν, παραγωγή έργων που βασίζονται σε αντικείμενα που έχουν παραχθεί ήδη,

η λέξη παραγωγή προέρχεται από την πρακτική, ακούγοντας μουσική ή διαβάζοντας ένα βιβλίο παράγουμε νέο υλικό και γινόμαστε παραγωγοί, χρησιμοποιώντας ένα αντικείμενο αναγκαστικά το ερμηνεύουμε, χρησιμοποιώντας ένα προϊόν παραδινόμαστε στην αρχή του, η χρήση είναι μια δράση μικρο-πειρατείας που συνιστά την μεταπαραγωγή, (deCerteau)  

η χρήση προϋποθέτει την αντιγραφή, την κατανάλωση, την οικειοποίηση, -μεταπαραγωγή είναι το μοντάζ έτοιμων αυθεντικών έργων, (αυτό που αποκαλούμε συνήθως πραγματικότητα είναι ένα μοντάζ), είναι η ανακύκλωση των έτοιμων αντικειμένων που διαμορφώνουν άλλα αντικείμενα.

Διατάξεις που είναι σε θέση καθένας να χρησιμοποιήσει, ανάμειξη, χρήση δεδομένων πληροφορίας, χρήση της εικαστικής μορφής της παράστασης, εφευρίσκοντας πρωτόκολλα και τρόπους επανάχρησης, κάνοντας τα πράγματα να επαναλειτουργούν, επανα -κατοικώντας, παράγοντας πρωτότυπα μονοπάτια από σημεία, νέες εναλλακτικές αφηγήσεις πίσω από έργα, νέα πιθανά πολλαπλά σενάρια χωρίς τέλος, συμπερίληψη σεναρίων, είσοδος σε προγράμματα, σαν ενεργοί πράκτορες, δραστηριότητες συλλογής, λούπες ήχων, ηχογραφημένα προϊόντα σε σχέση μεταξύ τους (όπως οι Dj,Vj), χρησιμοποιώντας το τηλεκοντρόλ κάνουμε παραγωγή, επινοώντας μονοπάτια πληροφορίας (στις ιστοσελίδες και στα chatroomστο διαδίκτυο που στα μηνύματα προστίθενται συλλογικά επαναλαμβανόμενα σχόλια),

γεννήτριες γεγονότων, δραστηριοτήτων, όπως οι μουσικοί χρησιμοποιούν δείγματα που με τη συνεισφορά τους μπορούν να φτιάξουν τη βάση του υλικού μιας νέας σύνθεσης,  πολιτισμός της χρήσης και της δράσης, δίκτυο διασυνδεόμενων στοιχείων, συνεργασία και διαπραγμάτευση ανάμεσα στον καλλιτέχνη και εκείνον που έρχεται να δει τη δουλειά, η παραγωγή είναι μόνο ένας πομπός για επόμενους παραγωγούς, το έργο γίνεται για μια ακόμα φορά αντικείμενο, μια κυκλικότητα εγκαθιδρύεται.

… η πιθανότητα μιας ισότιμης σχέσης, μεταξύ εμένα και μιας διάταξης, ενός συστήματος με κάποιους άλλους που τους επιτρέπεται να οργανώσουν τη δική τους προσωπική ιστορία σε απάντηση προς αυτό που βλέπουν, έχοντας τις δικές τους αναφορές.

Το κυρίαρχο εικαστικό μοντέλο εντοπίζεται στην ανοιχτή αγορά, στο παζάρι, στην προσωρινή και νομαδική συλλογή ευάλωτων υλικών και προϊόντων διαφορετικής προέλευσης.

Στη σχεσιακή αισθητική το έργο συνιστά μια μορφή διάταξης η οποία γεννά σχέσεις ανάμεσα σε ανθρώπους, ή γεννιέται από μια κοινωνική διαδικασία, και το βασικό στοιχείο είναι να θεωρήσεις την διανθρώπινη ανταλλαγή ως ένα αισθητικό αντικείμενο αφ’ εαυτού. Στη σχεσιακή αισθητική πρώτιστα είναι χαρακτηριστική η κινητικότητα (προσωρινά καταφύγια, κατασκηνώσεις, εργαστήρια, τροχιές, αποσκευές, κοινωνικά αντικείμενα, μπανάλ κοινότυπες κατασκευές.) παρέχουν την προβληματική του ταξιδιού, μια νομαδικότητα, πως θα κατοικίσεις τον κόσμο χωρίς να διαμένεις πουθενά. Εφευρίσκονται νέες συνδέσεις μεταξύ καλλιτεχνικής δραστηριότητας και μιας σειράς από ανθρώπινες δραστηριότητες που κατασκευάζουν ένα αφηγηματικό χώρο, οι άνθρωποι είναι το συστατικό του χώρου. Οι χώροι νοηματοδοτούνται από τις παραστασιακές επιτελέσεις των καθημερινών λειτουργιών (παίζοντας μουσική, τρώγοντας, διαμένοντας, διαβάζοντας, μιλώντας), γίνονται καλλιτεχνικά αντικείμενα.[N. Bourriaud: 2002, postproduction / N. Bourriaud: 1995, relational aesthetics]

 

Το ΄΄ανοικτό έργο΄΄ αντιτίθεται στο κλασικό σχήμα της επικοινωνίας που προϋπόθετε έναν αναμεταδότη και έναν παθητικό δέκτη, (όπως τα διαδραστικά συμμετοχικά συμβάντα του ‘60) το ανοικτό έργο, προσφέρει στον δέκτη μια κάποια διακριτική ευχέρεια, επιτρέπει να αντιδρά στο αρχικό κίνητρο από τον εκπομπέα: να συμμετέχεις είναι να ολοκληρώνεις το προτεινόμενο σχήμα, με άλλα λόγια η συμμετοχή του θεατή συνίσταται στη μονογράφηση της αισθητικής σύμβασης την οποία ο καλλιτέχνης διατηρεί το δικαίωμα να υπογράφει.

[U. Eco: 1989, the open work]

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.